הסדרי נגישות
אאחר מאורשמורת טבע
מחברת: חגית מאור


קטע-ארץ שבו מצויים חי, צומח או דומם אופייניים ומיוחדים והנוף הטבעי של המקום נשמר.

שמורת טבע באה כדי להגן על האוכלוסייה המקומית בכללותה (בעלי-חיים, צמחייה) מפני פגיעה - לרוב של בני האדם - כגון: ציד, קטיפת פרחי בר, עיבוד חקלאי, בנייה, תעשייה מזהמת ועוד.

לשמורות טבע ייעוד נוסף: הן מהוות "ריאות ירוקות" למדינה, וככל שמחריף הזיהום הסביבתי, חשיבותן עולה וגוברת.

חוקים מיוחדים אוסרים על פגיעה בכל המצוי בשמורת טבע: ערכי טבע מוגנים וחיות בר.

בישראל יש 373 שמורות טבע המשתרעות על-פני שטח של כ- 5.3 מיליון דונם. כל שמורה מאפיינת בתי גידול, נופים וחבלי ארץ הייחודיים לה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: שמורת טבע
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית