הסדרי נגישות
אאחר מאוררשות שמורות הטבע
מחברת: חגית מאור


הרשות עוסקת בשימור ובטיפוח שמורות טבע וערכי טבע ובהגנה על חיות הבר, מטפלת בנושאי איכות הסביבה בשטחים פתוחים, פוקחת עין למען שמירת יופיו של נוף ארצנו ודואגת לשירותים הניתנים למבקרים בשמורות הטבע.

 

רשות שמורות הטבע הוקמה בשנת 1964, שנה לאחר שנחקק "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע". הרשות הינה תאגיד ממשלתי. בין פעולותיה:

* איסוף נתונים על צמחים ובעלי-חיים הקיימים בשמורות הטבע ועל דרך התנהגותם ובדיקת השפעות מזיקות עליהם.
* קביעת דרכי פעולה כיצד לשמור, לטפח ולשמר את ערכי הטבע המצויים בשמורות.
* פיקוח על הציד בישראל.
* פיתוח אמצעים ליצירת דו-קיום בין החקלאים וחיות הבר המזיקות לחקלאות.
* השגחה על אתרים שאינם שמורות טבע ופעילות נגד מיטרדים המזיקים לציבור הרחב בשיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה.
* טיפול במיטרדי עופות לתעופה כדי למנוע מפגשים הרי אסון בין מטוסים לציפורים.
* מניעת זיהום נחלים על-ידי בדיקות תקופתיות, איתור מוקדי זיהום והמלצות על דרכים למניעת זיהום.
* שמירת נוף - מתן חוות דעת לפני ביצוע עבודות כגון סלילת כבישים או העברת קווי חשמל, באופן שהפגיעה בנוף תהיה מינימלית.
* שיקום הנוף באמצעות "קוסמטיקה נופית", כמו כיסוי בצמחייה של צלקות הנוצרות במחצבות.
* הקמת תשתית של שירותים למבקרים בשמורות הטבע.
* חינוך והסברה הכוללים חוברות בנושאי שמורות הטבע, הדרכה בשמורות וקיום ימי עיון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: רשות שמורות הטבע
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית