הסדרי נגישות
אאחר מאורקרן לשמירת ניקיון
מחברת: חגית מאור


בחוק שמירת הניקיון (התשמ"ד-1984) נקבע כי תוקם קרן לשמירת הניקיון במסגרת משרד הפנים.

(ראה/י: חוקים ותקנות.
(כאשר הוקם המשרד לאיכות הסביבה עברה הקרן לניהולו).

מטרת הקרן, על-פי החוק: לרכז אמצעים כספיים לשמירה על הניקיון ולמניעת השלכת פסולת, ובכלל זה קידום ועידוד חינוך והסברה, פיקוח ואכיפת הדינים לשמירת הניקיון.

לאחר שהוקמה הקרן אושרו תקנות בדבר היטל בסך 1/4% על יצרנים ויבואנים של מיכלים למשקאות. גם קנסות המוטלים על מפרי חוק שמירת הניקיון משולמים לקרן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קרן לשמירת ניקיון
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית