הסדרי נגישות
אאחר מאורצ'רנוביל
מחברת: חגית מאור


עיר בצפון מערב אוקראינה לא רחוק מהגבול עם בלארוס בה אירעה בשנת 1986 תאונה גרעינית חמורה ביותר.

בתאונה נפלטה קרינה בשיעור עצום והענן הרדיואקטיבי שנוצר מעל הכור חג מעל-פני כדור-הארץ כמה פעמים. האירוע בצ'רנוביל היה בדרגה 7 בסולם-התקלות-הגרעיניות.

תוצאותיה ההרסניות של הקרינה לסביבה הקרובה של העיר צ'רנוביל ושכנותיה היו: קורבנות אדם ובעלי-חיים, השמדת צמחייה וזיהום קרקע ומי תהום בחומרים רדיואקטיביים עד כדי סכנה בשימוש בהם בעשרות השנים הקרובות, פגיעה בנשים הרות שילדו עוברים מתים או פגומים.

מחקרים מצביעים על כך שתוצאות התאונה הגרעינית תורגשנה רק בעוד שנים, כאשר מאות-אלפים של בני-אדם שחיו בסביבת העיר יחלו בסרטן ובמחלות קשות אחרות.

מנתונים שסיפקה ברית-המועצות לאו"ם כ- 20% מתושבי ביילורוסיה - כלומר: כ- 2.2 מיליון בני-אדם - יהיו קורבנות התאונה בדרך זו או אחרת.

על הכור בצ'רנוביל הושם "מכסה" בטון על מנת לצמצם את היקף דליפת הקרינה. הובטח שה"מכסה" יהיה יעיל ל- 30 שנה. מבדיקות שנעשו חמש שנים לאחר התאונה נתגלו שיעורים גבוהים של קרינה רדיואקטיבית בשטחים המרוחקים יותר מ- 2000 קילומטרים מצ'רנוביל.


כ- 10% מבין העולים שהגיעו לארץ מאזור צ'רנוביל נפגעו בצורה רצינית מהקרינה שנפלטה בתאונה הגרעינית שאירעה בכור. התפרצות המחלות אצל נפגעי קרינה מתחילה אחרי שש שנים והשיא כעבור 15-20 שנה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: צ'רנוביל
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית