הסדרי נגישות
אאחר מאורפסגת כדור-הארץ
מחברת: חגית מאור


השם שניתן להתכנסותם של 100 מנהיגי עולם ועוד 30,000 משתתפים אחרים ביוני 1992 בריו-דה-ז'אנרו, ברזיל, לדון בבעיות הזיהום הסביבתי של כדור-הארץ ובדרכי שימורו לדורות הבאים.

היה זה הניסיון הבינלאומי הגדול מסוגו לעסוק בבעיות הסביבה העולמית ולעזור למדינות העולם השלישי במצוקותיהן. במהלך ימי הדיונים נתקבלו ההחלטות הבאות:

* המדינות המזהמות תישאנה בעצמן בהוצאות הטיהור;
* המדינות המפותחות תעזורנה במידה רבה למדינות הלא מפותחות בהוצאות תיקון פגמי הסביבה;
* תינתן עדיפות מיוחדת לצרכים של המדינות הלא מפותחות;
* תוכן תוכנית לגיוס 600 מיליארד דולר להצלת כדור-הארץ;
כמו כן ניתנו המלצות לבקרת הילודה ולתכנון דמוגרפי עולמי.

מעל בימת ריו-דה-ז'אנרו נשלחה הקריאה לצמצם את כמות זיהום האוויר ולהציל את מגוון צורות החיים מסכנת הכחדה.

ארצות-הברית התחייבה לעזור למדינות המתפתחות ב- 75 מיליון דולר במלחמה נגד התחממות כדור-הארץ, סכום נמוך שגרם אכזבה רבה.

ההסכמים הבינלאומיים שנוסחו ונחתמו בריו-דה-ז'אנרו נשאו אופי לא מחייב והיו בעלי ערך של כוונות בלבד. יחד עם זאת, הישגה הנכבד של הפיסגה הוא העלאת רמת המודעות לנושאי שמירת הסביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פסגת כדור-הארץ
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית