הסדרי נגישות
אאחר מאורפי. סי. בי.
מחברת: חגית מאור


שימושים רבים לכימיקלים מסדרת ה- PCB’s) Poly-Chlorinated Biphenyl’s)

הם מהווים מרכיבים בתעשיית הפלסטיק, הצבעים, הסבון, הקוסמטיקה והדבק, חיוניים בתעשיית רכיבים חשמליים (כבלים, טרנספורמטורים) ורכיבים אלקטרוניים, משמשים כנוזלים במכשירים הידראוליים ועוד. הם בעלי יציבות כימית גבוהה ונדיפות נמוכה ועמידים מאוד בחום.

מזה 70 שנה משתמשים ב- PCB’s, אולם רק לאחר עשרות שנים של שימוש אובחנו לראשונה השפעותיהם השליליות על הסביבה: ציפורים ודגים מוצאים מותם מהרעלה של PCB’s; תהליך התרבותם של עופות ויצורים ימיים נפגע; האצות מאבדות מכושרן לצמוח ותהליך הפוטוסינתזה משתבש; גם בני אדם שנחשפו ל- PCB’s סובלים מחוסר סדירות במערכות הגוף (נשירת שיער, כבד מוגדל). בחשיפה לטמפרטורות גבוהות פולטים ה- PCB’s מזהמים בעלי רעילות וכושר סרטון גבוהים.

ה- PCB’s אינם נשארים בסביבה שבה הם מיוצרים. בהיותם חומרים יציבים המתמוססים ברקמות שומניות (ראה/י: הגדלה-ביולוגית) הם מצטברים בסביבה, אינם מתפרקים ומועברים לכל העולם דרך האטמוספירה (רוחות, משקעים) או דרך האוקיאנוסים שאליהם מתנקזים שפכים תעשייתיים.

בארץ אין ייצור של PCB’s אולם ריכוזים גבוהים מהם נתגלו בקרקע, במקורות מים, בציפורים, בדגים, בחלב (פרות) ובביצים (תרנגולות).

חומר זה מוצא משימוש ברחבי העולם ומועבר לסילוק באתרי פסולת רעילה. חברת החשמל בישראל, שברשותה כמות ניכרת של ציוד חשמלי המכיל PCB’s, נמצאת בתהליך הוצאת הציוד משימוש.


במפעל לרכיבים אלקטרוניים בגרמניה נבדקו הקרקע ומי התהום באזור. מתחת לאולם בית החרושת נמצאה קרקע מזוהמת ב- PCB’s עד לעומק של 8 מ'. מי התהום, בעומק של 30 מ', נמצאו גם כן מזוהמים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: פי. סי. בי.
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית