הסדרי נגישות
אאחר מאורערך טבע מוגן
מחברת: חגית מאור


כל יצור חי, צומח או דומם, שאם לא יזכה להגנה מלאה של החוק, הוא עלול להיכחד או להיפגע ללא תקנה.

כל הערכים המצויים בשמורות טבע הם ערכי טבע מוגנים.

ישנם גם ערכי טבע מוגנים הנמצאים מחוץ לשמורות הטבע. ההגנה עליהם ניתנת בישראל על-ידי "חוק גנים לאומיים ושמורות טבע" (ראה/י: חוקים-ותקנות), האוסר על כל פגיעה בחי, בצומח או בדומם שהוכרזו על-ידי השר הממונה על החוק כעל "ערך טבע מוגן" בכל מקום שבו הם מצויים.

מאות ערכי טבע מוגנים בישראל, ביניהם:
פרחים - כלנית, רקפת, צבעוני, נרקיס;
שיחים ועצים - רותם המדבר, תמר מצוי;
יצורים ימיים - אלמוגים, סרטנים;
ערכי טבע דוממים - מאובנים, סלעי חוף.
חיות הבר זכו לחוק הגנה מיוחד - "חוק הגנת חיית הבר". כל חיות הבר בארץ מוגנות פרט לאלה שעליהן נאמר במפורש כי הן מותרות לציד או שהינן בגדר מזיק.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערך טבע מוגן
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית