הסדרי נגישות
אאחר מאורנאמן ניקיון
מחברת: חגית מאור


אדם - אשר מונה על-ידי השר לאיכות הסביבה או על-ידי ראש רשות מקומית -הרשאי, לאחר שהציג את תעודת מינויו כ"נאמן ניקיון", לדרוש ממי שעבר לנגד עיניו עבירה על "חוק הניקיון" (ראה/י: חוקים-ותקנות) - להזדהות בפניו.

מי שנדרש להזדהות, כאמור, חייב לעשות כן.

"נאמן הניקיון" יבול להגיש דו"ח או הודעה או תלונה בדבר ביצוע העבירה לשם הגשת תביעה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: נאמן ניקיון
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית