הסדרי נגישות
אאחר מאורמערכת
מחברת: חגית מאור


קבוצה של דברים הערוכים בסדר מסוים, שלכל אחד מהם מקום קבוע.

לדוגמה: מערכת שיעורים המפרטת את מקצועות הלימוד בכל ימות השבוע.

מערכת היא גם אוסף של גופים המקיימים יחסי גומלין ויש ביניהם גבולות ממשיים או דמיוניים, כמו מערכת השמש הכוללת את השמש וכלל הכוכבים המקיפים אותה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מערכת
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית