הסדרי נגישות
אאחר מאורמחזור החנקן
מחברת: חגית מאור


החנקן הוא מרכיב יסודי של החלבונים, החיוניים לקיומם של האורגניזמים.

חנקן מצוי באטמוספירה (מהווה כ- 78% מנפחה), אך אינו שמיש בצורתו זו על-ידי האורגניזמים. רוב היצורים החיים נושמים את החנקן שבאוויר ופולטים אותו בחזרה כמות שהוא. חלק מועט מהחנקן שבאטמוספירה הופך באמצעות תהליכים כימיים (ברקים) או תהליכים ביולוגיים (מיקרואורגניזמים) לחנקה (NO2) - תרכובת של מלח המושקעת בקרקע וזמינה לצמחים.

הצמחים קולטים את החנקה ויוצרים חלבון צמחי. החלבון הצמחי נאכל על-ידי בעלי-החיים והופך לחלבון מן החי.

רקמות מתות של בעלי-חיים וצמחים מפורקות על-ידי מיקרואורגניזמים, ההופכים את תרכובות החנקן לחנקן חופשי שחוזר לאטמוספירה. כך מושלם מחזור החנקן.

בקרקע קיים מחסור תמידי של חנקה, הנובע מהוצאה מהמחזור של החומר העובר מהאדמה אל גידולים חקלאיים שנקצרים על-ידי האדם. אחת הסיבות לשנת שמיטה עליה נצטווה העם היהודי היא בהחזרת ה"חומר" (חנקה) לאדמה.

הצורך בהשבחת הקרקע נבע לא רק מהידלדלותה מחנקות אלא גם מתוך הרצון להגדיל את תפוקת היבולים לאוכלוסיה המתרחבת. צורך זה הביא להתערבות האדם בייצור חנקה וכמות החנקן הנקשרת על-ידי מיקרואורגניזמים והופכת לחנקה שווה כיום לכמות הנקשרת על-ידי האדם בתעשיית הדשנים הכימיים.

עד לפני התערבות האדם היתה כמות החנקן שנכנסה לקרקע שווה לכמות החנקן שהשתחררה לאטמוספירה. כיום קיים עודף של תרכובות חנקן בקרקע, עובדה המפרה את האיזון האקולוגי וגורמת לתופעות שונות: הצטברות של חנקות במי תהום ופריחת אצות במקווי מים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מחזור החנקן
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית