הסדרי נגישות
אאחר מאורמחזור ביוגיאוכימי
מחברת: חגית מאור


מחזור במערכת אקולוגית שבו עובר חומר מהאטמוספירה לאורגניזם, לקרקע וחזרה לאטמוספירה.

קיימים הרבה מחזורים - ביוגיאוכימיים, ביניהם: מחזור-החמצן, מחזור-החנקן, מחזור-המים, מחזור-הפחמן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מחזור ביוגיאוכימי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית