הסדרי נגישות
אאחר מאורמזהמים ראשוניים
מחברת: חגית מאור


מזהמים הנוצרים ונפלטים ישירות ממקור הזיהום.

למשל: פחמן דו-חמצני הנפלט משריפת דלקים פוסיליים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מזהמים ראשוניים
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית