הסדרי נגישות
אאחר מאורטרור אקולוגי
מחברת: חגית מאור


זיהום סביבתי כמעשה טרור לשמו נעשה לראשונה על-ידי העיראקים ב"מלחמת המפרץ".

מיליוני חביות נפט הוזרמו למימי המפרץ הפרסי משני מסופי נפט מול כווית סיטי ויצרו כתם נפט באורך של כ-50 ק"מ. חופי ערב הסעודית השחירו. אלפי ציפורים גוועו מהרעלה, הדגים ורוב צורות החיים במימי המפרץ נכחדו, ביניהם מינים הקיימים רק במפרץ הפרסי. הדיג חוסל לשנים ובגלל רדידותם של המים (כ-35 מ' בלבד) יקשה על הטבע לשקם את בית הגידול שהיה במפרץ.

ואם לא די בכך - בנסיגתה מכווית הבעירה עיראק עשרות בארות נפט שגרמו לזיהום אוויר כה חמור אשר השפיע לא רק על בריאות התושבים באיזור אלא הגיע עד להרי ההימליה בדמות שלג שחור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: טרור אקולוגי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית