הסדרי נגישות
אאחר מאורזיהום סביבתי
מחברת: חגית מאור


תרומה מואצת של חומר (כגון: פסולת) או אנרגיה (כגון: רעש, חום) הגורמת לשינוי בלתי רצוי של הסביבה הטבעית.

כתוצאה מהזיהום יימצאו בסביבה אותם חומרים בריכוז רב יותר מריכוזם הטבעי.

הזיהום הסביבתי פוגע באיכות חיי האדם ובתנאי הקיום של בעלי-חיים וצמחים והוא נגרם על-פי-רוב ממעשה ידי אדם.


מיליוני צמיגים משומשים מצטברים מדי שנה וחלקם מושמדים על-ידי שריפתם, דבר הגורם זיהום סביבתי חמור. אבל אפשר גם אחרת: יש הגורסים את הצמיגים ומשתמשים בחומר הגרוס כמרכיב בתשתית-כבישים ויש המפיקים מהם אנרגיה.


* ראה/י גם: זיהום-אוויר, זיהום-ים-וחופים, זיהום-מים, זיהום-קרקע, זיהום-תרמי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: זיהום סביבתי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית