הסדרי נגישות
אאחר מאורזיהום
מחברת: חגית מאור


השפעה שלילית של כל אחר ממכלול הגורמים הפיסיים, הכימיים, הביולוגיים בסביבה של יצור חי או של מערכת אקולוגית - על הצורה, הגודל וההתנהגות, אורך החיים, איכות החיים או ההישארות בחיים של אורגניזם כלשהו.

חשוב לציין, כי יסוד סביבתי הנחשב כמזהם לאורגניזם אחד עשוי להיות חומר בלתי מזיק או אף רצוי לאורגניזם אחר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: זיהום
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית