הסדרי נגישות
אאחר מאורהתפלת מי-ים
מחברת: חגית מאור


תהליך הפיכתם של מי-ים למים מתוקים באמצעות הוצאת המלחים מהמים.

התפלה נעשית בשיטות שונות והעיקריות שבהן:


א) שיטת האידוי


שיטה זו מנצלת את ההבדל בין נקודת הרתיחה של המים ונקודת הרתיחה של המלחים. מי-ים מחוממים באיטיות ומועברים באיטיות דרך סדרה של תאים. בעוברם דרך תאים אלה מתאדים המים ומותירים את המלחים. החסרון בשיטה: התהליך צורך אנרגיה רבה. בארץ משתמשים בשיטת האידוי ותושבי אילת מרווים צמאונם במים המותפלים בשיטה זו.ב) שיטת ההקפאה


מבוססת על תהליך הפוך: במקום לאדות את המים - הם מוקפאים. כשם שמלחים נפרדים מאדי המים, כך הם מופרדים מגבישי הקרח שנוצרים בקפיאת המים. בתהליך ההקפאה מוכנסים מי-ים מקוררים לתוך מיכל שבו שורר לחץ נמוך וטמפרטורת המים מורדת עד ליצירת גבישי קרח. במיכל אחר נשטפים הגבישים, מובאים במגע עם אדים והופכים לנוזל. גם תהליך זה צורך אנרגיה ויתרונו מול שיטת האידוי, שלא מתהווה אבנית הפוגעת במיכלים.ג) שיטת האלקטרודיאליזה


שיטה זו מבוססת על העיקרון שמלח הנמס במים נפרד ליונים (אטומים בעלי מטען חשמלי) חיוביים ושליליים.
בתהליך האלקטרודיאליזה מוכנסות אלקטרודות למי-מלח והיונים נעים לעברן בהתאם למטען החשמלי שלהם. האלקטרודות מוקפות מחיצות חדירות למחצה - החדירה נעשית רק מכיוון התמיסה לאלקטרודות - והמים שבין המחיצות נשארים נטולי מלח. האנרגיה הדרושה להפקת מים מתוקים בשיטה זו עומדת ביחס ישר לכמות המלחים המומסים במים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה

אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: התפלת מי-ים
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית