הסדרי נגישות
אאחר מאורהשירות לשמירת איכות הסביבה
מחברת: חגית מאור


יחידות סביבתיות ברשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ואיזוריות) המטפלות בשמירה על איכות הסביבה.

לפני הקמת "המשרד-לאיכות-הסביבה" פעל "השירות לשמירת איכות הסביבה" במסגרת משרד הפנים. ההחלטה על הקמתו התקבלה בשנת 1973.

כשלושים וחמישה חוקי עזר סביבתיים מעניקים ל"שירות לשמירת איכות הסביבה" סמכויות פעולה בענייני סביבה (זיהום אוויר ומים, אשפה, רעש מעסקים וממפעלים וטיפול בחומרים מסוכנים).

"השירות" משמש גם כמשקיף וכיועץ בענייני השמירה על איכות הסביבה; נותן חוות דעת לבקשות לרישוי עסקים ולהיתרי לילה (פאבים, בתי-קפה); מעורב בתכנון ובנייה של עסקים באיזורים שונים ברשות המקומית; מגדיר מדי תקופה את האיזורים המותרים לעסקים (תעשייה, מלאכה, מסחר) על מנת למנוע פגיעה ברווחת התושבים ובאיכות חייהם; מבצע בדיקות תקופתיות לעסקים, ואם נמצא מיטרד סביבתי נותן לבעל העסק זמן מוקצב לתיקון הליקויים. במקרים קיצוניים, אף שלבעל העסק רשיון לניהול עסק, יכול "השירות" לפעול נגדו עד ביטול רשיונו; עוסק גם בחינוך, הדרכה והסברה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: השירות לשמירת איכות הסביבה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית