הסדרי נגישות
אאחר מאורדטרגנטים
מחברת: חגית מאור


קבוצה של תרכובות כימיות הפועלות כחומרי ניקוי.

גם הסבון הוא חומר ניקוי (לא דטרגנט!) אך לו שני חסרונות: פעילותו אינה יעילה במים קשים (מים המכילים
כמות רבה של מינרלים, דוגמת מי הברז); הסבון מתפרק במים המכילים חומצות. יתרונו הברור של הסבון: היותו חומר שמקורו בטבע ולכן הוא חומר מתכלה (מתפרק).

חסרונותיו הביאו ליצירת הדטרגנטים הסינתטיים, היעילים גם במים קשים וגם בנוכחות חומצות. חומרים אלה אינם מוכרים לטבע ולכן אין הם עוברים תהליכי פירוק, מצטברים בסביבה ומתרכזים בעיקר במקורות מים.

בריכוזים נמוכים מהווים הדטרגנטים מפגע אסתטי: נוצרים גושי קצף גדולים, אפילו בקולחים - שפכים שעברו תהליכי טיהור. בריכוזים גבוהים יש לדטרגנטים השפעה שלילית על צמחים ובעלי-חיים המאכלסים את המים.

כיום מיוצרים דטרגנטים ידידותיים לסביבה כלומר: חומרים העוברים תהליכי פירוק (ראה/י: מוצר-ידידותי).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: דטרגנטים
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית