הסדרי נגישות
אאחר מאורגשם מלאכותי
מחברת: חגית מאור


תהליך התהוות המשקעים זכה אף הוא להתערבות האדם.

באופן טבעי מתלכדים אדי מים המצויים באטמוספירה סביב גרעיני התלכדות כגון: חלקיקי אבק, חול, עשן וכד'. עננים החסרים גרעיני התלכדות לא יורידו גשם.

זריעה מלאכותית של גרעיני התלכדות (בעולם מקובל יודיד הכסף) יוצרת התלכדות של אדי מים ומורידה גשם.
הזריעה מתבצעת באמצעות מטוסים החודרים לשכבות בהן עשויות להיווצר טיפות גשם או באמצעות תנורים המופעלים מהקרקע ונושאים מעלה את גבישי יודיד הכסף בזרמי אוויר חמים העולים מהתנור אל הענן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גשם מלאכותי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית