הסדרי נגישות
אאחר מאורגז טבעי
מחברת: חגית מאור


תערובת של פחמימנים גזיים (בעיקר מתאן, המהווה כ- 85% ממנה).

הגז הטבעי מצוי במעמקי האדמה, בדרך כלל בקרבת נפט גולמי. משמש כחומר דליקה, מצוי בשפע, בעירתו נקייה והוא נוח לחלוקה.

קרוב לוודאי שהגז הטבעי ישמש בעתיד כדלק-חלופי-למכוניות בעיקר משום שבבעירתו הוא פולט פחות תחמוצות חנקן ופחמן דו-חמצני מאשר הבנזין.

ניצולו כדלק למכוניות עלול להערים בעיות: יהיה צורך לשנות את כלי הרכב ולסגלם לדלק החדש; טווח הנסיעה יהיה קצר יותר כי תפוקת האנרגיה של גז טבעי קטנה יותר מבנזין; מהירות הנסיעה ברכב גז תהיה קטנה יותר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: גז טבעי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית