הסדרי נגישות
אאחר מאורברירה טבעית
מחברת: חגית מאור


תהליך שמעניק לאורגניזמים אחדים בבית גידול מסוים עדיפות על-פני אחרים, הן ביכולת הישרדותם ובקיומם והן בכושרם להתרבות, ולכן מסייע הוא בהמשכיות החברה שהם נמנים עימה.

בתהליך זה ייתכנו שינויים גנטיים (מוטציות) באותן אוכלוסיות, אשר בסופם יתפתחו מינים חדשים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ברירה טבעית
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית