הסדרי נגישות
אאחר מאוראקסון ולדז
מחברת: חגית מאור


במרץ 1989, ליד חופי אלסקה, בשעת סערה שפקדה את האיזור, עלתה מיכלית הנפט "אקסון ולדז" על שירטון ונסדקה.

תכולתה - 11 מיליון גלונים של נפט - נשפכה אל הים ו-220 קילומטרים של חוף זוהמו.

המקרה הוגדר כתאונה-אקולוגית ברמה של אסון. נזקים בלתי הפיכים נגרמו לחי, לצומח ולסביבה.

בין פעולות ההצלה שבוצעו לניקוי הים היה טיהור-ביולוגי. חיידקים בעלי "תיאבון" לנפט נוצלו לפירוק הנפט שנשפך מהמיכלית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אקסון ולדז
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית