הסדרי נגישות
אאחר מאוראקולוגיה
מחברת: חגית מאור


ענף מדעי החוקר את יחסי הגומלין בין אורגניזם (צמח, בעל-חיים, אדם) לבין סביבתו הטבעית, ובין אורגניזם לאורגניזם.

מטרת האקולוגיה היא ללמוד את תגובתו של האורגניזם להרכב של תנאים השוררים בסביבה מסוימת. שפע האורגניזמים ותפוצתם אינם מקריים והם תלויים בסביבה שבה הם גדלים. למשל: פעילותו של בעל-חיים טורף יכולה לקבוע קיומו של צמח דרך השפעתו על בעל-חיים אוכל עשב; וגם: המשך כריתת היערות על-ידי האדם באופן לא מבוקר עלול לשנות את הרכב האוויר המצוי באטמוספירה (יותר פחמן דו חמצני ופחות חמצן הנחוץ לנשימה).

ערכה של האקולוגיה הלך וגבר בעת האחרונה, ככל שהכירה האנושות בהשפעות פעולותיה על סביבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אקולוגיה
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית