הסדרי נגישות
אאחר מאוראיזון אקולוגי
מחברת: חגית מאור


כאשר מערכת אקולוגית טבעית שומרת על קיומה ועל התהליכים המתרחשים בה, הרי שמתקיים איזון אקולוגי.

במצב של איזון אקולוגי, היחסים המספריים בין האורגניזמים החיים בבית גידול מסוים נשארים קבועים. אם מופר האיזון בבית גידול, אין זה הכרחי שמספר האורגניזמים החיים בו יקטן, במקרים רבים גדלות אוכלוסיות מינים אחדות על חשבון אחרות שנכחדות.

המערכות האקולוגיות מתקיימות הודות לאיזון עדין בין השפעות מזיקות מחד ואמצעי הגנה ושיקום מאירך. איזון זה מושג במשך תקופה ארוכה. מנגנוני בקרה שומרים עליהן מפני פגיעה פנימית או חיצונית, כמו כושר-ההיטהרות העצמי של כדור-הארץ.

כל עוד יכול היה כדור-הארץ להספיק את קצב הזיהום - שמרה המערכת על איזונה, אולם משהעמיס האדם כמויות עצומות של פסולת (באוויר, בקרקע ובמים), לא יכול עוד כדור-הארץ לטהרן. האיזון העדין שהיה קיים בטבע - הופר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: איזון אקולוגי
שם  הספר: מגדיר איכות הסביבה
מחברת: מאור, חגית
תאריך: 1993
הוצאה לאור: אאחר מאור
הערות: 1. החומר ניתן באדיבותה של הגב' חגית מאור ונכתב לזכרו של אביה, ד"ר שמואל שטרנברג ז"ל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית