הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > סוציולוגיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > זרמים וגישותעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > רווחה, חינוך ובריאותעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מהותה של מדינת רווחה - מהו חוק הביטוח הלאומי? מה הקשר בין רווחה למיסים ובין רווחה לחוק חינוך חובה?מדינת רווחה
מחברת: עירית ליפשיץ


על-פי המילון - רווחה: הרחבה, הקלה, הנחה ממצוקה, רווח.
חיי רווחה: חיים נוחים וטובים, חיים בלא דוחק ובלא צמצום.

מדינת רווחה היא מדינה השואפת להבטיח לתושביה חיי רווחה, כלומר, מדינה שמתפקידה לאפשר לכל אנשיה לחיות בכבוד, ברווחה, בלא מחסור, עוני או אבטלה, גם אם אינם מסוגלים לעשות זאת בעצמם ובלא עזרה.

מאחורי הרעיון של מדינת רווחה עומדת ההנחה, שבני-האדם נזקקים איש לרעהו, וחובה על האחד לעזור לחברו. לכל אדם זכות לחיות ומתפקידה של כל חברת בני-אדם לסייע לחבריה ולהגן עליהם. זכות זאת כוללת את הזכות למזון, לבריאות, ללבוש, למגורים, לקיום חיי משפחה ולחינוך לכל אדם. מטרת העזרה היא, בסופו של דבר, שכל בני-האדם יוכלו לארגן את חייהם בעצמם מבלי להזדקק לעזרת המדינה.

בעבר, תפקיד הבטחת הרווחה ניתן בידי מוסדות הקהילה. בכל עיר או כפר, במקום שחיה קהילת אנשים, היו קופות צדקה למיניהן וכן דרכים אחרות למתן נדבות בסתר או עזרה אחרת. האנשים, שהגיעו למצב מצוקה, שבו התקשו להשיג כסף ומזון ולחיות בכבוד היו יכולים לפנות לרב הקהילה, לכומר או לאחראים האחרים ולבקש סעד, עזרה או תמיכה. כאלה היו מחוסרי עבודה, עניים, חולים, נכים, קשישים, יתומים, אלמנות, או מי שירדו מנכסיהם ונותרו מחוסרי כול.

כמו שירותים אחרים, שהמדינה מספקת לאזרח, כגון שירות מכבי אש ומשטרה, גם נושא הרוותה הוא נושא המופעל על-פי חוקים ותקנות. חוקים ותקנות אלה מחוקקים על-ידי הכנסת והגורמים, שהיא מאצילה להם את הסמכות לעשות זאת. חוקים ותקנות אלה נקראים מדיניות הרווחה של הממשלה, או בקיצור - מדיניות רווחה. חוקים אלה קובעים, בין השאר, מה המדינה נוטלת על עצמה לעשות בנושא הרווחה של אזרחיה, וכן אילו זכויות וחובות חלות על האזרחים. לדוגמה, חוק חינוך חובה חינם מחייב את הממשלה לספק לאזרחיה
הצעירים בתי-ספר, מורים ואמצעי הוראה חינם או תמורת אגרת חינוך סמלית. אך בו-בזמן, חוק חינוך חובה מחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם לבית-ספר.

למעשה, חוקי הרווחה מחייבים את האזרחים לנהוג באופן כזה שיבטיח את רווחתם בהווה או בעתיד.
לדוגמה, חוק הביטוח הלאומי מחייב אנשים עובדים לבטח את עצמם בביטוח מיוחד, ועל-ידי-כך להבטיח את קיומם לעת זיקנתם או במקרה של תאונה שתפגע בכושר עבודתם.

החקיקה בנושא רווחה קובעת, בין השאר, אילו שירותים מציעה המדינה, למי מגיעים שירותים אלה, מתי יוכל לקבלם - באילו תנאים ובאילו נסיבות, כמה וכיצד.

מדיניות הרווחה מבוצעת באמצעות שירותי רווחה. זהו מנגנון שנועד לשרת את כל האוכלוסייה ולאפשר את הגשת העזרה, שנקבעה בחוק. במסגרת שירותי הרווחה נכללים שירותי חינוך, בריאות, עזרה נפשית, תעסוקה, ייעוץ ועוד. לדוגמה, במסגרת מדיניות הרווחה כל אדם זכאי לקבל עזרה רפואית. כלומר, כל אדם, גם מי שאין ידו משגת לשלם דמי ביטוח רפואי כלשהו או דמי חברות בקופת חולים, זכאי לקבל עזרה רפואית בבית-חולים או במרפאה ציבורית, כאשר הוא זקוק לכך.

בדרך-כלל, מדיניות הרווחה מופעלת בקבוצות אנשים מסוימות או במצב מסוים. למשל, לעתים, המדינה מציעה עזרה מיוחדת בדיור, תעסוקה ופרנסה לעולים חדשים ולזוגות צעירים. או למשל, המדינה מציעה תמיכה כספית מיוחדת לבתי-ספר הנמצאים באזורי מגורים שאנשים שרמת חייהם נמוכה במיוחד חיים בהם, וכך בבתי-ספר אלה התלמידים זוכים לארוחת צהריים זולה במיוחד או לחוגי העשרה. במדינת רווחה, אנשים, שאינם מוצאים תעסוקה מתאימה, זכאים לדמי אבטלה - זהו מענק המשולם לאנשים מחוסרי עבודה, כדי שלא ייוותרו מחוסרי פרוטה.

את הכסף למימון שירותי הרווחה המדינה משיגה מהתושבים. המדינה עושה זאת על-ידי-כך שהיא גובה מכל האזרחים מסים קבועים וגם כספים אחרים הנגבים מכל אחד בהתאם לשיעור הכנסותיו. ככל שהאנשים משתכרים יותר, הם מפרישים למדינה יותר כספים.
המדינה משתמשת בכספים אלה כדי לתת שירותים שונים לאנשים אלה וכן לאזרחיה האחרים, ובהם - מחוסרי ההכנסה.אל האסופה ישראל - האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה3

ביבליוגרפיה:
כותר: מדינת רווחה
מחברת: ליפשיץ, עירית
שם  הספר: כעץ שתול : תכנית לימודים בנושא ''גדילה, צמיחה ואריכות ימים''
עורכת הספר: יפתח, אילה
תאריך: 1990
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ריכוז פיתוח ועריכה: אילה יפתח.
2. תוכנית ''כעץ שתול'' פותחה בעידודה ובסיועה של אשל : האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, נוסדה ע''י ג'וינט ישראל.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית