הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראלעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל > ביטחון מלחמות ושלוםעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > היסטוריה של מדינת ישראל > ביטחון מלחמות ושלום > מלחמות ישראל > מלחמת העצמאותגבולות מדינת ישראל 1949 - 1967
קרטוגרפית: דליה אגוזי


במחנה

בעקבות פלישת הערבים לישראל במאי 1948, הגנו היהודים על השטח שהוקצה להם על ידי האו"ם, ואף הרחיבו את האזור שבשליטתם. קוי שביתת הנשק שנקבעו ב- 1949 היו הגבולות הלכה למעשה עד 1967. הקו סומן בירוק ולכן כונה "הקו הירוק".
גבולות מדינת ישראל 1949 - 1967

ביבליוגרפיה:
כותר: גבולות מדינת ישראל 1949 - 1967
קרטוגרפית: אגוזי, דליה
שם כתב העת: במחנה
עורכת הכתב עת: זהרוני, עירית  (סא"ל)
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. פורסם במסגרת סדרת כתבות ''דרך ארץ''.
2. מתוך המאמר ''ואת ארצי חלקו''.
הערות לפריט זה: פורסם במדור דרך ארץ - ואת ארצי חלקו.
בעריכת סא''ל עירית זהרוני
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית