הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאומורפולוגיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגדת סחיפה וגדת השקעה
מחברות: בילי סביר; מאירה שגבבליה לאורך נהר מפותל.


הגדה התלולה של הנהר המפותל היא גדת הסחיפה. המים בצד זה של הנהר עמוקים יותר והם זורמים מהר יותר. בגדה השטוחה המים רדודים וזורמים לאט יותר. שימו לב: המים שזורמים במהירות בגדת הסחיפה סוחפים חומרי בליה. כאשר מהירות הזרימה נחלשת חומרי הבליה שוקעים בגדה שממול – גדת ההשקעה. במשך הזמן, כתוצאה מהסחיפה, המצוק ייסוג וגדת ההשקעה תתרחב.

ביבליוגרפיה:
כותר: גדת סחיפה וגדת השקעה
שם  התקליטור: מסע במרחבי כדור הארץ : פרקים נבחרים בגיאוגרפיה פיזית
מחברות: סביר, בילי ; שגב, מאירה
תאריך: 2004
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. תקליטור מלווה את הספר מסע במרחבי כדור הארץ- פרקים נבחרים בגיאוגרפיה פיזית שפותח ע"י צוות הגיאוגרפיה במטח.
2. ניהול הפיתוח: ציפי אגוזי.
הערות לפריט זה:

1. אנימציה: גיל בשן.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית