הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה חמישיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה חמישיתיישובי העלייה החמישית ויישובי "חומה ומגדל"


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

במפה נקודות התיישבות החדשות שקמו בשנות ה- 30. יחידים וגם חברות רכשו קרקעות בכספם הפרטי והקימו מושבות. כמו כן הוקמו יישובים במתכונת "חומה ומגדל" במטרה להשפיע על גבולות המדינה היהודית.
אל האסופה בונים מדינה במזרח התיכון3

אל האסופה עידן האימה והתקווה : 1870 - 19703

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובי העלייה החמישית ויישובי "חומה ומגדל"
שם  הספר: מסעות בזמן : בונים מדינה במזרח התיכון
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ט - 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית