הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה שלישיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > עליות לארץ ישראל ולמדינת ישראל > עלייה רביעיתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותיישובי העלייה השלישית והעלייה הרביעית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בין שתי מלחמות העולם הלכה והתפתחה ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ ישראל ונוצרו צורות התיישבות חדשות הקבוצה הגדולה ( הקיבוץ ) ומושב העובדים. במפה נקודות התיישבות שקמו בתקופת העלייה השלישית  והעלייה הרביעית.

יישובי העלייה השלישית והעלייה הרביעיתאל האסופה בונים מדינה במזרח התיכון3

אל האסופה עידן האימה והתקווה : 1870 - 19703

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובי העלייה השלישית והעלייה הרביעית
שם  הספר: מסעות בזמן : בונים מדינה במזרח התיכון
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ט - 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית