הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתנועת הצדק
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


נקראה כך על שם העיתון שהפיצו, "הצדק", שבו הציגו את תפיסותיהם.

חברי התנועה, שפעלה בשנות השלושים של המאה העשרים בתוניסיה, היו יהודים משכילים ששאפו להיחשב לצרפתים ולהיטמע בתרבות צרפת. הם התנגדו לפעילות הציונית בארצותיהם כי ראו בפעילות כזאת גורם המעכב את השתלבותם בחברה ובמדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תנועת הצדק
שם  הספר: מסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: אירופה, אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה- 20, טוטליטאריות ושואה.
2. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית