הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


עיתון ציוני שיצא לאור בקהיר בשנים 1939-1920. הגיליון הראשון של העיתון יצא לאור בפסח, טו בניסן תר"פ - 2 באפריל 1920, והוא חדל להופיע ערב מלחמת העולם השנייה. העיתון יצא לאור בשלוש שפות – ערבית, צרפתית ועברית - וכך קיווה מייסדו , אלבר מּוציִרי, לפנות אל קהלים מגוונים: יהודים ולא-יהודים. המהדורה הערבית של העיתון חדלה להופיע בשנת 1934.

הפעילות הציונית בארצות אגן הים התיכון בתקופה שבין שתי מלחמות העולם באה לידי ביטוי בהוצאת עיתונים. העיתונים היו אמצעי קשר בין הפעילים הציונים ובאמצעותם הופצה ההסברה הציונית בקרב  הקהילות היהודיות. העיתונים שימשו גם במה לוויכוחים אידיאלוגיים בין הזרמים הציונים השונים ובין הפעילים הציוניים לבין מתנגדיהם.

מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ישראל
שם  הספר: מסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: אירופה, אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה- 20, טוטליטאריות ושואה.
2. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית