הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפרוטקטוראט
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מדינה קטנה הנמצאת בחסותה של מעצמה. המעצמה מנהלת את יחסי החוץ והביטחון של המדינה הקטנה. בניגוד למנדט, הפרוטקטוראט אינו נתון לפיקוח חבר הלאומים, וגם אורך הזמן שלו אינו מוגבל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פרוטקטוראט
שם  הספר: מסעות בזמן : משלום למלחמה ולשואה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 2009
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: אירופה, אגן הים התיכון והיהודים במחצית הראשונה של המאה ה- 20, טוטליטאריות ושואה.
2. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית