הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. מחלקת ההסברה


תקציר
קול קורא להצלת חופי הים של ישראל מהרס ופיתוח לא מבוקר. על מצב החופים בארץ.חוף הים הוא לא נדל"ן
מחבר: מגמה ירוקה


חייבים לחוקק חוק חופים עכשיו לפני שהחול והים יגמרו לעולם


 

חוף הים של ישראל עומד להיגמר


1/3 תפוס - כשליש ממאה ותשעים הקילומטרים של רצועת החוף תפוס ע"י מתקני תעשיה, צבא ותשתיות וסגור בפני הציבור.

1/3 בנוי וחסום - החופים העירוניים מצויים בשנים האחרונות תחת לחצי פיתוח אדירים ובניה מסיבית, חופי הרחצה הצטמצמו ובחלקם נעלמו, הנוף אל הים נחסם, מצוקי הכורכר שלאורך החוף נהרסו והגישה החופשית של הציבור אל החוף נחסמה.

1/3 מאוים - השליש האחרון של רצועת החוף הוא שטח פתוח המצוי בתחומי רשויות כפריות. כ- 60% משטח זה מאוים ע"י תוכניות פיתוח שונות, בעיקר של כפרי נופש רחבי היקף ומיזמי תיירות.

החוף והים הם משאב טבע מתכלה. בחינת מכלול התכניות המקודמות על ידי גורמים שונים לאורך החופים מעלה כי לא קיים כמעט קילומטר אחד רצוף הפנוי מיוזמת פיתוח. אין ספק כי אם תמשך מגמה זו של פגיעה בלתי הפיכה בחופים ובזכותו של הציבור ליהנות מהם, נשאר בקרוב מאד ללא חופים.

הגורמים העיקריים המחסלים את החוף והים הם:

* מתחמי בינוי ענקיים ומגודרים לאורך החוף (מגדלי חוף הכרמל, סי אנד סאן, כפר הים ועוד רבים אחרים) המהווים מפגע נופי, מונעים מעבר אל ולאורך החוף ונוגסים בשטחי החוף הציבורי.

* מרינות ומבנים ימיים פוגעים קשות בזרימת החולות הטבעית אל חופי ישראל וביניהם. רצועת החול החופי נעלמת, חופי הרחצה הולכים ומצטמצמים עד שייעלמו (מצבם של חופי אשקלון והרצליה כבר קריטי). גריעת החולות גורמת גם להתמוטטות מצוקי הכורכר שבגב החוף.

* בעיות זיהום קשות ממקורות רבים ושונים המהווים פצצת זמן מתקתקת.

על מנת לבלום פגיעה בלתי הפיכה בחוף ובזכויותיו של הציבור יש לחוקק מייד חוק שיגן על התושבים.
חוק חופים - מדינות רבות בעולם ובאזורנו סבלו מבעיות דומות. בספרד ובטורקיה ובמדינות רבות אחרות נחקק חוק חופים כולל שהציל את החוף מחיסול. חלק מהמדינות העבירו חוק חופים כבר לפני 20 שנה. בישראל, העניין מתמהמה למרות שהחוף הולך ונעלם. חייבים לחוקק חוק חופים מייד - כי עוד רגע כבר מאוחר מדי.

החוק יקבע בצורה המפורשת והברורה ביותר כי מדינת ישראל רואה בחוף הים נכס ציבורי בעל חשיבות לאומית עליונה להגנה עליו ולשימורו. הוראות החוק ינחו בראש ובראשונה את השיקולים, הפעולות והליכי קבלת ההחלטות של הרשויות בכל הנוגע לסביבה החופית, וכן את פעילות כלל הציבור בחוף. עקרונות החוק והמסגרת המשפטית יבטיחו פיתוח בר-קיימא של חוף הים, כך שהציבור יוכל ליהנות ממנו ולהוריש לדורות הבאים חוף שערכו אינו נופל מערכו הנוכחי. החוק יחול על כל חופי הים התיכון של ישראל, ברצועה הכוללת הן את הסביבה החופית היבשתית, והן את הימית.


 

עקרונות החוק


* חוף הים הוא נכס ציבורי - הים והחול החופי הם קניין הציבור, זכותו של כלל הציבור ליהנות מהם. לציבור זכות מעבר חפשי אל החוף ולאורכו. המבט החופשי אל החוף והים ישמר. לאורך החופים יותר קיומם של שימושים ציבוריים בלבד בעלי זיקה לחוף ולים כגון שטחים פתוחים, חופי רחצה, ספורט ונופש. יש למנוע שימושים פרטיים לאורך החופים והפיכת שטחי עתודה לתיירות ונופש לשכונות למגורי יוקרה. בנוסף, ייקבעו מנגנונים לשיתוף הציבור בתכניות פיתוח הנוגעות לחופים.

* שמירת המערכת הסביבתית - החוק יחזק את ההגנה על הסביבה הימית והחופית כולל מערכות החי והצומח, ערכי הטבע והנוף ביבשה ובים משני עברי קו החוף, וכן משאבי החול החופי. רשויות המדינה יחוייבו לאסוף מידע ולערוך סקרים על המערכת החופית והימית, ולנטר באופן קבוע את החוף והים. מידע זה יהווה בסיס לכל תכנון ולכל התייחסות למדיניות הטיפול בחופים והוא יהיה זמין לכלל הציבור. כל תכנית פיתוח בחוף או בים תחוייב בעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. ייקבעו אמצעים לטיפול ולהגנה על החופים החוליים, אמצעים למניעת הפרעות לזרימת החול החופי, וכן דרכים לשיקום נזקים לחופים שנפגעו בעבר. תוקם קרן למימון השיקום והטיפול בחופים. ייקבעו מנגנונים לפתרון בעיית זיהום הים, בהתאם לאמנות בינלאומיות. תובטח שמירתם של ערכי הטבע והנוף בסביבה החופית והימית על ידי הכרזה על שמורות טבע בים ובחוף.

* אחריות הרשויות המקומיות - החוק יבטיח את אחריותן של הרשויות לניהול, טיפול וטיפוח החופים הציבוריים, ובכלל זה תחזוקה של חופי הרחצה ושמירת הנקיון בחופים.

* חקיקה תכנונית - חוק החופים יכלול מרכיבים תכנוניים חשובים וברורים שיוסיפו ויחזקו את חוק התכנון והבנייה בהגנה על החוף כנכס ציבורי, ועל ערכי הטבע והנוף המצויים בו:

* מוסדות התכנון יכינו ויאמצו מדיניות כוללת לניהול, שימור ופיתוח חופי הים. מדיניות זו תעוגן בתכנית מתאר ארצית מעודכנת לחוף ולים. תוקם וועדת תכנון ארצית, שבאחריותה שמירת עקרונות החקיקה והתכנון, ואשר תבחן באופן מקצועי את תוכניות הפיתוח בחוף ובים בהתאם לתסקירי ההשפעה על הסביבה.

* החקיקה תעגן את זכותו של הציבור לקחת חלק ולהיות שותף בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות לגבי החוף והים.

* נציגי ציבור ישותפו בוועדות תכנון ברמות השונות העוסקות בעצוב דמותו העתידית של קו החוף.


 

מה אני יכול/ה לעשות כדי שיהיה חוק חופים


* להשפיע על מקבלי החלטות!
שלחו גלויה לראש המפלגה שלכם ובקשו ממנו לפעול לקידום החוק ולדווח לכם, כיצד בכוונתו לפעול.

* לחתום ולהחתים על עצומה!
עד כה נאספו למעלה מ- 250,000 חתימות על העצומה למען חופי ישראל. לחתימה טלפונית ולקבלת עצומות התקשרו לטלמסר 03-7652266

להסביר, להסביר ושוב להסביר!
התקשרו לתוכניות רדיו, כתבו מכתבים לעיתונים, פנו לנבחרי ציבור והסבירו לאנשים סביבכם מדוע חייבים לחוקק מייד חוק חופים.

^חוף הים הוא לא נדל"ן^

הערות:
1. החוק נוסח ע"י אדם טבע ודין - 1999

2. ^החברה להגנת הטבע, האגף לשימור סביבה וטבע^ רחוב השפלה 4 תל-אביב 66183 טלפון: 03-6388744/2 פקס: 03-5374302.


ביבליוגרפיה:
כותר: חוף הים הוא לא נדל"ן
מחבר: מגמה ירוקה
שם  הפרוספקט: הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
הוצאה לאור: הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. מחלקת ההסברה
הערות: 1. מפרסומי מחלקת ההסברה.
הערות לפריט זה: מפרסומי משרד הדוברות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית