עמוד הבית > אמנויות > אמנויות פלסטיות > פיסול > פיסול ישראליעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבות > סיפורי אברהםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מקרא באמנות > אברהם, יצחק ויעקבאם נושאת את קרבנה (פייטה)
צלם: -אם נושאת את קרבנה (פייטה)
פסל של האמן מנשה קדישמן. הפסל מוצג בגן הפסלים בצ'ילה, טוסקנה. קדישמן מחקה את סצנות הצליבה והפייטה של האמנות הנוצרית, על מנת להדגיש את כאבו ואת מחאתו נגד חשיבותו של מיתוס העקדה והקרבת הבנים במציאות הישראלית.
לתמונה מוגדלת


את דמותו של האב המקריב מעלים קדישמן מיצירות העקדה שלו – אין מקום לאב כזה בעולמו. לעומת זאת מופיעות בציוריו ובפסליו נשים מקוננות המייצגות את האמהות המתאבלות על מות הבנים בהווה ואת האמהות המקוננות ממיתוס העקדה והצליבה – שרה ומריה. האם המקוננת היא דמות אוניברסאלית, נוצרית ויהודית.
קדישמן מחבר את מראות המלחמה המזעזעים בהווה לסיפור המקראי . הוא מציג את יצחק כמת ממש, ובכך, כמו האמנים ארדון, פן ובזם - מצטרף למסורת המרטירולוגית היהודית ולסצנות הצליבה והפייטה של האמנות הנוצרית.
ביצירותיו, קדישמן משנה את הסיפור המקראי – הוא מוציא ממנו את דמותו של אברהם, האב הקנאי המקריב את בנו, ממית את יצחק, משלב את הנשים המקוננות המייצגות את שרה בסיטואציית ההקרבה, הופך את האיל לאיל מלחמה ברברי  - וכך מדגיש את כאבו ואת מחאתו נגד חשיבותו של מיתוס העקדה והקרבת הבנים במציאות הישראלית.אל האסופה עקדת יצחק באמנות3

ביבליוגרפיה:
כותר: אם נושאת את קרבנה (פייטה)
צלם: -
שם  הפרסום מקורי: אמנות במקראנט
תאריך: -
הערות: 1. אוסף פריטי אומנות עבור אתר מקראנט. הפריטים באדיבות בעלי הזכויות.
הערות לפריט זה:

1. © מנשה קדישמן, אוסף גורי, פטוריה צלה, פיסטוויה, איטליה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית