הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמלחמת שבע השנים (1756 – 1763)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מלחמה בין מדינות אירופה (צרפת, אוסטריה, פרוסיה ואנגליה). זירת הקרבות העיקרית הייתה במרכז אירופה אך חלק מהמלחמה התנהל גם באמריקה ובאסיה. לכן אפשר לראות בה מלחמת עולם.

באמריקה הצפונית נלחמו אנגליה וצרפת על השליטה באזור. כתוצאה מן מלחמה סולקה צרפת מאמריקה הצפונית, וקנדה נחשבה למושבה אנגלית. אנגלייה הייתה למעצמה החזקה ביותר באמריקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מלחמת שבע השנים (1756 – 1763)
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית