הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתועד ארבע ארצות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ארגון על קהילתי שכלל את ארבע הארצות של פולין: פולין הגדולה, פולין הקטנה, ווהלין ורוסיה האדומה (לבוב ופודוליה). הוועד פורק סמוך לחלוקה הראשונה של פולין על ידי המעצמות שכבשו אותה: פרוסיה, רוסיה ואוסטריה (1772). פולין חולקה גם ב- 1793 וב-  1795, ואז חדלה להתקיים כמדינה עצמאית. חלוקת פולין הרעה את חיי היהודים בה.

הוועד ייצג את יהודי פולין בפני השלטונות, העביר את המסים וגם עסק בעניינים יהודיים פנימיים. בין השאר, תיקן הוועד תקנות שחייבו את כל הקהילות, כגון תקנות נגד מלשינים ותקנות נגד פושטי רגל שברחו ומצאו מקלט בקהילות אחרות. ועד ארבע ארצות עסק גם בחינוך: הוא דאג להדפסת ספרים ולהקמת ישיבות. בבית הדין של הוועד פסקו בסכסוכים בין הקהילות או במקרים שבהם בית הדין המקומי לא  הצליח לפשר בין הצדדים.

מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ועד ארבע ארצות
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית