הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקצאלקואטל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


קצאלקואטל הוא שמו של האל האצטקי. פירוש השם קצאלקואטל: קצאל – הציפור יונק דבש, קואטל - נחש. זהו אל מרכזי וגיבור היסטורי, מלך וגם כהן.

בפברואר 1519 יצא מלך ספרד הרנן קורטס לכבוש את ממלכת האצטקים במקסיקו. האצטקים קבלו את הספרדים כאורחים מכובדים מתוך אמונה כי זוהי שיבת האל קצאלקואטל שהבטיח לחזור באחרית הימים. בניגוד להכנסת האורחים היפה ניהלו הספרדים מלחמה שלוותה במעשי אכזריות קשים.

מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קצאלקואטל
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית