הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשער נצחון
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הקיסרים הרומים נהגו להנציח את ניצחונותיהם במלחמות חשובות בשערי ניצחון שבנו. בשערי הניצחון היו חקוקים תבליטים שתיארו את האירוע. אחד משערי הניצחון המפורסמים הוא "שער טיטוס" ברומא שנבנה לאחר כיבוש ירושלים על ידי הרומאים (שנת 70). בתבליטים על השער מוצגים השבויים שלקחו הרומאים וכלים מבית המקדש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: שער נצחון
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית