הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעמנואל הרומי
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


עמנואל הרומי (1265 בערך – 1335) שימש סופר הקהילה ברומא, עסק בדקדוק הלשון העברית, למד פילוסופיה וקבלה וכתב שירה. עמנואל הרומי היה בקי בשפות רבות ונודע בעיקר בספרו "מחברות עמנואל" שבו נידונים נושאים מחיי המחבר ותקופתו. הספר משקף את החיים בתקופת הרנסאנס.

עמנואל הרומי היה כנראה הראשון שהכניס לשפה העברית את הסונטה, שהייתה צורה מקובלת בשירה האיטלקית בזמנו. הסונטה היא שיר בן 14 שורות הערוכות בארבעה בתים, שניים מהם בני ארבע שורות ושניים בני שלוש שורות. השורות מתחרזות בסדר קבוע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: עמנואל הרומי
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית