הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאליהו בחור
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אליהו בחור חיבר סימנים המקלים על זכירתם של כללי הניקוד של שווא נע. האותיות המציינות את הסימנים הן א, ב, ג, ד, ו- ה. פירוש הסימנים: א – ראשון - בראש מילה, ב – השני – השני מבין שוואים רצופים, ג – גדולה – אחרי תנועה גדולה לא מוטעמת, ד – דגושה – תחת אות דגושה, ה – הדומות – תחת הראשונה מבין שתי אותיות דומות רצופות.

אליהו בחור הוא כינויו של אליהו לויטה שחי באיטליה בתקופת הרנסאנס. הוא לימד את ההומניסטים האיטלקים לשון עברית ודקדוק, חיבר ספרי דקדוק של הלשון העברית, מילונים לעברית ולארמית וכן את המילון האידי- עברי הראשון, המכיל מילים באידיש עם תרגומן לעברית, ללטינית ולגרמנית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אליהו בחור
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית