הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתעשיית הנייר
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כבר המצרים הקדמונים השתמשו בנייר. הם ייצרו אותו מסיבים של צמח הגומא (פפירוס). המילה האנגלית paper, נייר, מקורה במילה פפירוס. בסין הומצא הנייר בראשית המאה ה- 2 ושם הוכן ממשי או מצמחי סיבים כגון פשתן.

כאשר כבשו המוסלמים את העיר סמרקנד (712), הם למדו מהשבויים הסינים את סוד ייצור הנייר והעבירו אותו לכמה מרכזים באימפריה שלהם כגון, כגון בגדד, דמשק וקהיר. ממרכזים אלה התפשטה תעשיית הנייר לאירופה והגיעה לצרפת, לאיטליה, לסיציליה, ולגרמניה. בהבדל מן הסינים, המוסלמים ייצרו את הנייר מבדי כותנה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תעשיית הנייר
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית