הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקוזקים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מוצאם של הקוזקים בעבדים שהתיישבו מצפון לים השחור ובמערב אוקראינה של היום. הם הגנו על האזורים האלה מפני פלישות של שבטים טטרים וטורקים. בשנת 1648 מרדו הקוזקים בשלטון הפולני באוקראינה בראשות מנהיגם חמילניצקי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: קוזקים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית