הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהכוזרים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


עם שממלכתו השתרעה בין הים הכספי לים השחור. מלך הכוזרים והמקורבים לו התגיירו כנראה במאה ה- 8. אגדות רבות נקשרו באירוע זה, ולא ידוע כיצד התגיירו ומה הניע אותם לעשות זאת. במאה ה- 10 חרבה ממלכת הכוזרים, והם נטמעו בין שכיניהם הרוסים והטורקים.

התגיירות הכוזרים שימשה בסיס לחיבור הפילוסופי "הכוזרי" שכתב רבי יהודה הלוי. בספר זה ריה"ל מציג את דעותיו באמצעות שיחה בין רב יהודי, כהן דת נוצרי וחכם מוסלמי, הפורסים לפני מלך כוזרים את עקרונות דתם. המלך בוחר ביהדות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הכוזרים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית