הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקופת הנציבים האחרונים


תקופה שנמשכה כ- 22 שנים (44 - 66 לסה"נ). במהלכה שירתו ביהודה שבעה נציבים: קוספיוס פדוס (44 - 46 לסה"נ); טיבריוס יוליוס אלכסנדר (46 - 48 לסה"נ); ונטידיוס קומנוס (48 - 52 לסה"נ ); פליכס (52 - 60 לסה"נ ); פורקיוס פסטוס (60 - 62 לסה"נ); אלביניוס (62 - 64 לסה"נ); גסיוס פלורוס (64 - 66 לסה"נ).

בתקופת הנציבים האחרונים גברה המתיחות בין השלטון הרומי ליהודים. הנציבים האחרונים העדיפו את האוכלוסייה הנוכרית על האוכלוסייה היהודית וכן פגעו בחיי הדת וברגשות הדתיים של היהודים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תקופת הנציבים האחרונים
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית