הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיהודה הגלילי


מהעיר גמלא שבגולן. עמד בראש המרד בגליל לאחר מות הורדוס. מניחים כי היה בנו של חזקיה הגלילי שהתנגד לשלטון הרומי והוצא להורג על ידי הורדוס בשנת 45 לפסה"נ.

יהודה הגלילי התנגד למפקד שבקשו הרומים לערוך עם הפיכתה של יהודה לפרובינקיה בשנת 6 לסה"נ. מייחסים לו ולצדוק הפרושי את ההקמה של תנועת הסיקריים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: יהודה הגלילי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית