הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגיוס יוליוס קיסר אוקטבינוס (63 לפסה"נ - 14 לסה"נ)


מצביא ומדינאי רומי. היה בנו המאומץ של יוליוס קיסר, שמינה אותו ליורש. אוקטבינוס קיבל את השליטה על החלק המערבי של האימפריה.

בתחילה שיתף אוקטבינוס פעולה עם מרקוס אנטוניוס בהענשת רוצחי אביו אך בהדרגה גברה היריבות ביו אנטוניוס לאוקטבינוס, והם נלחמו זה בזה שנים ארוכות. בשנת 31 לפסה"נ גברה ידו של אוקטבינוס והוא נהפך לשליט יחיד באימפריה. אוקטבינוס כּוּנה מאז שנת 27 לפסה"נ "אוגוסטוס" - תואר שמשמעו: "נשגב", "נעלה". הוא הוכר כ"פרינקיפס", כלומר, "הראשון" - ראשון האזרחים, וריכז בידיו את כל סמכויות השלטון. מאביו המאמֵץ, יוליוס קיסר, ירש את השם 'קיסר', ולכן נקרא: הקיסר אוגוסטוס. היה קיסר כ- 37 שנים עד שנת 14 לסה"נ. בניגוד לאביו שיתף אוגוסטוס את הסנט בניהול האימפריה. הוא שלט באימפריה גדולה וכמעט לא יצא למסעות כיבוש. בימיו החלה "תקופת השלום הרומי".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גיוס יוליוס קיסר אוקטבינוס (63 לפסה"נ - 14 לסה"נ)
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית