הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמרקוס אנטוניוס (83 - 30 לפסה"נ)


מצביא ומדינאי רומי. כיהן כקונסול לצדו של יוליוס קיסר ולאחר שזה נרצח, תפס את מקומו.

אנטוניוס הפך בשנת 42 לפסה"נ לשליט על החלק המזרחי של האימפריה. הוא השתקע במצרים ונשא לאישה את קליאופטרה מלכת מצרים. בשנת 30 לפסה"נ, לאחר שאוקטבינוס, שהיה בנו המאומץ של יוליוס קיסר, הביס את צבאם, התאבדו אנטוניוס וקליאופטרה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מרקוס אנטוניוס (83 - 30 לפסה"נ)
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית