הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשמעון בן שטח


ממנהיגי הפרושים במאה ה- 1 לפסה"נ. אין מידע רב עליו. מניחים כי מקור שמו בעיסוקו: שוטח פשתן לייבוש.

 

לשמעון בן שטח מיוחסות כמה תקנות. אחת מהן היא תקנה שערכה מהפכה בתחום החינוך - "שיהו התינוקות הולכין לבית הספר" (ירושלמי כתובות פ"ח ל"ב ע"ג). התקנה קבעה שחינוך הילדים אינו נתון לשיקולו של האב, שהיה ראש המשפחה, אלא הוא עניין ציבורי. תקנה אחרת עסקה בחיי המשפחה, היא התייחסה למעמד האישה והֵגנה עליה. התקנה קבעה "שיהא אדם נושא ונותן בכתוּבּת אשתו" (ירושלמי כתובות פ"ח ל"ב ע"ג) כלומר, כל נכסי הבעל יהיו משועבדים לגביית הכתובּה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: שמעון בן שטח
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית