הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאיגרת ארתחשסתא


לפי המסופר בספר עזרא ז, 26-12 , המלך ארתחשסתא נתן לעזרא הסופר איגרת שבה התיר לו להעלות עמו מבבל תרומות של כספים שנידבו יהודים מבבל וכלי זהב. בנוסף להטבות הכלכליות, העניק המלך ארתחשסתא לעזרא סמכות למנות שופטים שיסייעו לו בהשלטת חוקי התורה, שהוכרו כחוקי המלך. סמכותו של עזרא חלה לפי האיגרת גם על היהודים שישבו מחוץ ליהודה והיא כללה גם הטלת עונש מוות.

 

יש חוקרים המטילים ספק במהימנות האיגרת בשל ההטבות המפליגות שניתנו בה. חוקרים אחרים סבורים כי היא מסמך מקורי ומהימן המשקף את המדיניות של מלכי פרס כפי שהיא מתבטאת במסמכים אחרים מאותה תקופה. ארתחשסתא הראשון מָלַך בין השנים 464-425 לפסה"נ, תקופה מקבילה לעליית עזרא שהייתה בשנת 458 לפסה"נ.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: איגרת ארתחשסתא
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית