הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתרומות ומעשרות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


חלק מן היבולים ומן החי שחוּיַב כל יחיד להפריש. התרומות נמסרו לכוהנים.

קיימים כמה סוגי מעשרות כמו מעשר ראשון - עשירית מן היבולים שניתנת ללוויים בשל עבודתם בבית המקדש, ומעשר עני – המיועד לנצרכים. לאחר חורבן המקדש אי אפשר היה עוד להפריש מעשרות. רק מעשר עני מופרש ללא שינוי ושאר המעשרות מופרשים באופן סמלי ובשינוי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תרומות ומעשרות
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית